Początek, czyta autor

YouTube video

Początek (…)

Powietrze gęste od wspomnień.
Palce jak żagle chwytają wiatr,
obejmują nicość, którą wypełnia
garść westchnień.
Miłość rozpłynęła się w słońcu,
ominęła wyciągnięte dłonie,
zatańczyła w chmurach
i zgasła.
Ręce zaciśnięte w kułak
próbowały zabić powietrze,
usta modliły się o nadzieję,
a serce zamarło w oczekiwaniu.
…………………………………
Nikt nie pytał o wizę
podróżujących do wieczności.
……………………………………………..
Tak zaczęło się zmartwychwstanie.
/autor: jacek goryński-jaceg/